Scenario

Siti telah membayar kesemua bayaran yang menjadi genap masa dan kena dibayar kepada Badan Pengurusan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat agung. Tetapi Badan Pengurusan masih menafikan hak dia untuk mengundi, betulkah?

Mythbusted.

Selain daripada menyelesaikan pembayaran kepada Badan Pengurusan, Siti perlu memastikan bahawa dia adalah anggota Badan Pengurusan. Siti akan menjadi ahli Badan Pengurusan apabila kepentingannya telah didaftarkan dengan sewajarnya ke dalam hakmilik strata.

Jadi, berapakah anda tahu tentang mitos undang-undang? Kongsikan fikiran anda dan maklum balas kepada kami. Tanyakan soalan pada AskCA@Thursday atau cadangkan Bongkar Mitos kepada kami.
Terima Kasih!